Miksi työelämäyhteistyötä tarvitaan yliopisto-opetuksessa?

Tähän etsitään perusteluita koulutuksessa, jonka Tyyli-hanke järjestää 2.10.-31.12.2017 Oulun yliopiston opetushenkilökunnalle.
Työelämäyhteistyö opintojaksolla 2 op–koulutuksessa esitellään erilaisia ja eri alojen esimerkkejä työelämäyhteistyön ja työssäoppimisen tavoista osana yliopisto-opintoja. Koulutuksen aikana jokainen osallistuja laatii suunnitelman siitä, miten työelämäyhteistyötä on mahdollista toteuttaa omalla opintojaksolla.

Koulutus pohjautuu Tyyli-hankkeen pitkäkestoisessa ”Työelämäyhteistyö yliopisto-opetuksessa 5 op” -koulutuksessa saatuihin kokemuksiin.

Tutustu tarkemmin Työelämäyhteistyö opintojaksolla 2 op -ohjelmaan.

Mainokset
Kategoria(t): hankekuulumisia, Tyyli-koulutukset, opintojen työelämäyhteys, koulutus | Kommentoi

Tyylin työelämäyhteistyön antia Peda-forumissa

Tyyli-hankkeen esitykset Vaasan Peda-forum -päivillä, linkit ppt-esityksiin:

Työelämän ja opintojen vuorovaikutus –teemaryhmässä esiteltiin hankkeessa toteutettua Työelämäyhteistyö yliopisto-opetuksessa -koulutusta otsikolla Henkilöstökolutusta työelämäyhteistyön edistämiseen yliopisto-opetuksessa

sekä

Yliopisto-opintojen työelämäyhteistyön erilaisia toimintatapoja ja saatuja käytännön kokemuksia -työapaja:

Kategoria(t): hankekuulumisia | Kommentoi

Tyyli Vaasan Pedaforum-päivillä

Pedaforumin verkostotapaamisissa tiistaina 15.8. kokoontuvat Tyyli-koulutukseen osallistuneet ja piloteissa työskennelleet sekä Tyyli-yliopistokoordinaattorit.

Keskiviikkona 16.8. Tyyli on mukana teemaryhmässä 2F:
Työelämän ja opintojen vuorovaikutus ja torstaina 17.8. työpajassa 12: Yliopisto-opintojen työelämäyhteistyön erilaisia toimintatapoja ja saatuja käytännön kokemuksia.

Pedaforumin ohjelman löydät täältä, tutustu ja tule mukaan!

Kategoria(t): hankekuulumisia, tapahtumat | Kommentoi

Verkostotapaaminen Turussa 13.-14.6.2017: Miten hyödyntää tehtyä työtä tehokkaasti?

Tyyli-hankkeen toimijat kokoontuivat 13.-14. kesäkuuta verkostotapaamiseen Turkuun. Tapaamisessa tehtiin hankkeen väliarviointia ja suunniteltiin löydettyjen hyvien käytäntöjen hyödyntämistä.

Tapaamisen avaussanat lausunut hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, Turun yliopiston vararehtori Riitta Pyykkö kiitti hanketta hyvin tehdystä työstä. Erityisen konkreettisena ja nyt jo näkyvänä aikaansaannoksena hän mainitsi hankkeen yhteydessä laaditun harjoitteluoppaan. Vaikka käytännön työharjoittelu ja konkreettisten työelämästä nousevien tarpeiden huomioonottaminen on tärkeää, Pyykkö samalla muistutti, että yliopisto-opetusta on ajateltava pitkäjänteisesti. Yliopisto ei voi vain reaktiivisesti vastata erilaisiin tarpeisiin, vaan täytyy ennen kaikkea kouluttaa osaajia, jotka ovat luomassa uusia tarpeita. Työelämäyhteistyön ja työssäoppimisen kehittämisalueina hän mainitsi muun muassa työelämätaitojen kehittymisen arvioinnin sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (ahot), jossa on yhä runsaasti tehtävää.

artikkeliin 1

Tyyli-verkostotapaamisessa arvioitiin mennyttä ja suunniteltiin tulevaa.

Verkostotapaamisessa kuultiin myös Turun yliopiston pilottiyksiköiden toiminnasta. Näistä kertoivat Eija Koskivaara (TY/kansainvälisen liiketoiminnan maisteriohjelma), Petri Sainio (TY/tulevaisuuden teknologioiden laitos)  ja Sanna Soini (TY/biolääketieteen maisteriohjelma).

artikkeliin 2

Työelämäyhteistyön lisäksi ohjelmassa oli yöelämäyhteistyötä. Tämä osuus alkoi Turku-Naantali –risteilyllä m/s Rudolfinalla.

Tapaamisen aikana jatkettiin pohdintoja hankkeen tulosten hyödyntämisestä. Esillä on ollut muun muassa hanketoimijoiden hyödyntäminen ”Tyyli-mentoreina”, jotka voisivat olla mukana oman yliopistonsa työelämätaitoja käsittelevässä työssä omaa työtään laajemminkin. Näitä pohdintoja jatketaan Peda-forum –päivien yhteydessä järjestettävässä Tyyli-verkostotapaamisessa 15.8.2017.

Teksti: Matti Lappalainen

Kategoria(t): hankekuulumisia, tapahtumat | Kommentoi

Työelämäyhteistyö yliopisto-opetuksessa -koulutus

Tyyli-hankkeessa toteutetun valtakunnallisen ”Työelämäyhteistyö yliopisto-opetuksessa” (5 op) -koulutuskonseptin kuvaus sekä koulutuksen materiaalit ja oppimistehtävät on nyt julkaistu osoitteessa https://tyylikoulutus.wordpress.com/. Sivuston materiaalit ovat opettajien, koulutusohjelmien kuin yliopistojen tukipalveluidenkin käytettävissä. Yliopistot voivat esimerkiksi hyödyntää materiaaleja suunnitellessaan työelämäyhteistyöhön ja opetuksen integroimiseen liittyviä henkilöstökoulutuksiaan.

Kategoria(t): koulutus, opintojen työelämäyhteys, Tyyli-koulutukset, yritysyhteistyö | Kommentoi

Tyyli-hanke vahvasti esillä Turun Pedagogisilla messuilla

Turussa järjestettiin toukokuun lopulla Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteiset Pedagogiset messut. Tapahtuma on vuodesta 1996 lähtien toteutettu päivän kestävä seminaari, jossa on alustuksia, työpajoja ja posterinäyttely. Tämän vuoden messujen teemaksi oli valittu ”Minkälaisin eväin työelämään? Minkälaiseen työelämään?”

Tyyli-hankkeen toiminta työelämäyhteyksien kehittäjänä nousi esille jo vararehtori Riitta Pyykön (TY) avausalustuksessa. Messujen työpajoista kaksi liittyi suoraan Tyyli-hankkeeseen. Kirsti Haihu (TY), Matti Lappalainen (TY) ja Päivi Palosaari-Aubry (Aalto-yliopisto) esittelivät Tyyli-hankkeen järjestämää koulutusta. Samalla työpajaan osallistuneiden kanssa pohdittiin, miten yliopistoissa voitaisiin hyödyntää toteutettua koulutusmallia ja koulutuksen materiaaleja niin yliopistopedagogisissa koulutuksissa kuin laajemminkin.

Työpajassa myös esiteltiin Tyyli-koulutuksessa ja hankkeen pilottiyksiköissä työstettyjä kehittämishankkeita. Näistä kertoivat Eija Koskivaara (TY/kansainvälisen liiketoiminnan maisteriohjelma), Petri Sainio (TY/tulevaisuuden teknologioiden laitos)  ja Sanna Soini (TY/biolääketieteen maisteriohjelma). Heidän yksiköissään oli jo aiemmin tehty paljon työelämäyhteyksien eteen, mutta hanke oli ”pakottanut” systematisoimaan toimintaa. Erityisenä uudehkona kaikkia yliopistoja koskettavana teemana nousivat esille kansainvälisissä maisteriohjelmissa opiskelevien opiskelijoiden työelämäyhteydet, esimerkiksi kysymykset suomen kieltä osaamattomien opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksista ja heidän edellytyksistään jäädä Suomeen. Kävi myös ilmi, että myös erittäin kansainvälisillä aloilla (it-ala, kansainvälinen liiketoiminta, biolääketiede) suomen kielen taito on edelleen hyvin tärkeä työelämätaito.

pedamessut_Tyyli.png

Petri Sainio, Sanna Soini ja Eija Koskivaara kertoivat messuilla työskentelystään Tyyli-hankkeen pilottiyksiköissä.

Eila Pajarre (TTY) ja Päivi Palosaari-Aubry (Aalto-yliopisto) vetivät työpajaa ”Yliopisto-opiskelijoiden harjoittelukäytännöt”. Siinä tutustuttiin Tyyli-hankkeen toteuttamaan harjoittelukyselyyn ja sen pohjalta laadittuun oppaaseen.

Teksti ja kuva: Matti Lappalainen

Kategoria(t): harjoittelu, opintojen työelämäyhteys, Tyyli-koulutukset | Kommentoi

Kuinka varaudumme ennustamattomaan – opetuksen pitkä kantama tulevaisuuden työelämään?

Opetuksen johdon foorumi Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella tiistaina 6.6.2017 klo 8.30-14.00.

Yliopistojen opetuksen johdolle ja opetuksen asiantuntijoille suunnattu foorumi:

Ohjelma
8.30-9.30         Kahvia, teetä, aamupalaa tarjolla salin edustalla olevassa aulassa
9.30-9.45         Päivän aloitus – fasilitaattorina HR-asiantuntija Riikka Rissanen, Aalto-yliopisto
9.45-10.30       Yliopisto ja työelämä pussauskoppiin. Työelämäpaneeli. Vetäjänä   koulutuspoliittinen asiantuntija  Ida Mielityinen, Akava
10.30-11.30      Työpajat (caset, ks. alla ohjelmalinkistä)
11.30-12.30      Buffet-lounas
12.30-13.00      Työpajat (caset, ks. alla ohjelmalinkistä)
13.00-13.45      Keynote: Kuinka varaudumme ennustamattomaan – opetuksen pitkä kantama tulevaisuuden työelämään, toimitusjohtaja, TkT Laura Lares, Woimistamo Oy
13.45-14.00      Foorumin päätös, Keijo Nikoskinen, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen varadekaani

Ilmoittautuminen ma 22.5. mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/94B198C87A0969DA.par

Ohjelma kokonaisuudessaan ja työpajojen caset

Kategoria(t): koulutus, opintojen työelämäyhteys, Tyyli-koulutukset | Kommentoi