Tyyli – työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin (2015-2018)

Tyyli-hankkeessa parannetaan kuuden yliopiston voimin opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja opintojen työelämäkytkentää. Yhteistyössä on mukana myös opiskelijoita ja työnantajia. Kumppaneita ovat Aalto-yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto.  Rahoittajina ESR ja kumppaniyliopistot.