työelämätaidot, yritysyhteistyö

Työelämäkokemusta ja työelämätaitoja kesän aikana kampuksella

Lisää työelämätaitoja ja työelämäkokemusta kertyi kesän aikana reilulle kahdellekymmenelle kandiopiskelijalle Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kampuksen kahdella kesäleirillä.  Tyyli-hankkeessa kehitetyssä Summer Project Camp -toiminnassa oli ensimmäistä kertaa mukana neljän sähkötekniikan kandiopiskelijan ryhmä.  Ryhmäläiset suorittavat leirin aikana opintokurssit ”Piirianalyysi” ja ”Sähköverkkotekniikan peruskurssi” ja toteuttivat yhdessä kurssien aihepiiriin liittyvän projektityön. Näin he pääsivät tuoreeltaan soveltamaan kursseilla opittua ja tekemään asioita käytännössä. He totesivat saaneensa näyttöä osaamisestaan mm. seuraavan kesän työnhakua varten. Projektityön toimeksianto tuli Fusion Grid -projektilta, jossa on mukana GreenEnergy Finland Oy, Nokia Oyj, Suomen yliopistokiinteistöt Oy, LUT ja Aalto-yliopisto. Projektin tarkoituksena on mm. tarjota kehittyviin maihin ympärivuorokautinen sähkö ja internet samassa paketissa paikkoihin, missä olemassa olevaa infrastruktuuria ei vielä ole. Projektityössään kesäleiriläiset tekivät koteihin laitettavan mikroverkon kokoonpanon sekä kehittivät sähkönjakelua ylläpitävän yksinkertaisen ohjelmiston. Projektityötä ohjasivat LUT:n tutkijatohtorit Antti Pinomaa ja Andrey Lana.

Leirin arkea. Kuva: Paavo Ihalainen

SÄTE-kesäleiri labrassa 1