Materiaalipankki

MATERIAALIPANKISSA on Tyyli-hanketöiden alustuksia, materiaaleja sekä aineistoja, joita on hyödynnetty Tyyli-hanketöissä. Tyyli-töistä julkaistut raportit ja posterit sekä julkaisut löydän Tyylin sivuston ko. otsikoiden alta.

Eira Pajasteen alustus 20.9.2018 TTY:llä  Yritysyhteistyo_opetuksessa 20_09_2018_TTY Pajarre

LUT:n toteuttaman Tyyli-pilotin, sähkötekniikan kesäleirin kuvaus Tyyli pilotointi LUT sähkötekniikan kesäleiri_Summer Project Camp

PedaForumissa Turussa v. 2018  esiteltiin teemaryhmissä ja Tyyli-toimijoiden järjestämässä työpajassa sekä posterinäyttelyssä esiteltiin Tyyli-hanketyön tuloksia. Seuraavassa esitykset:
A Group Forming Algorithm
Osaamisperustaisuuden arviointia tentillä 
Millaisia työelämätaitoja yritykset odottavat vastavalmistuneilta
Työpaja: Työelämätaitojen opetuksen tukeminen .
Näyttelyssä oli 18 Tyyli-hankkeen kehitystyötä kuvaavaa posteria. Niihin pääsee tutustumaan  Tyylin verkkosivujen kohdasta ”Posterit” (posterigallerian 18 alussa olevaa posteria). Ohessa näyttelyn Tyyli-postereiden lyhyet kuvaukset.

Tampereen teknillisen yliopiston Laura Valtosen, Patrik Niemisen ja Saara Kuismasen tekemä haastatteluselvitys vastavalmistuneilta diplomi-insinööreiltä työelämässä toivotuista taidoista: Yrityksen_odotuks_vastavalm_tyoelamataid_TTY_03_2018 (1)

Tyylin ohjausryhmän kokouksessa v. 2017 Anna Kuusala esitteli tuoreen, Tampereen teknillisessä yliopitossa tekemänsä diplomityönsä tuloksia. Diplomityö  Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö tekniikan alan koulutuksessa.

********************************

*********************************

PedaForum  16.-17.8.2017  Vaasa, materiaalit

********************************

Opetuksen johdon foorumin 6.6.2017 Otaniemi, materiaalit

 

Valtakunnallisen Tyyli-hankkeen suunitteleman ja toteuttaman  ”Työelämäyhteistyö yliopisto-opetuksessa –koulutuksen” (5 op) materiaalit

**********************************

TEKin ja Teknologiateollisuus ry:n Yliopistojen ja yritysten yhteistyöfoorumin 14.-15.3.2017 aineistot

**********************************

Tyylin, Verkkovirran ja OKM:n yhteistyössä järjesatämän Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa 10.10.2016 -seminaarin materiaalit

Seminaarin 10.10.2016 sessioiden materiaalit

Sessio 1: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala; kulttuuriala

Sessio 2: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala; humanistinen ja kasvatusala

Sessio 3: Tekniikan ja liikenteen ala; turvallisuusala; luonnonvara-ala

Sessio 4: Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala; luonnontieteen ala

Hankkeiden yhteenvedot

**************************************
SEFI conference 2016 ”Engineering Education on Top of the World:
Industry University Cooperation”
University-Business Cooperation
Engineering Skills
*************************************
Korkeakoulusta työelämään -sivusto tarjoaa tukea opiskelijoiden ohjaukseen, urasuunnitteluun ja työelämätaitojen opettamiseen. Sivuston sisällöt on tuotettu eri ESR-hankkeissa vuosina 2007–2013. Hankkeiden keskeisenä tavoitteena on ollut tukea valmistuvien siirtymistä työelämään.
http://korkeakoulusta.fi/

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) -hankkeen (-2014) tarkoituksena oli vahvistaa korkeakoulujen opetussuunnitelmien osaamisperustaisuutta ja yhdistää työelämärelevanssi käytännön opetussuunnitelmatyöhön ja tutkintovaatimuksiin. Käytännön toimenpiteissä keskityttiin korkeakoulutuksen ydinprosesseihin ja pyritään vakiinnuttamaan yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja työelämän organisaatioiden välinen jatkuva yhteistyö.
http://ospe.utu.fi/index.php

Osaamisperustaisuudesta tekoihin -kirja (pdf)

Kohti työelämätaitoja kehittävää yliopistopedagogiikkaa – opiskelijoiden näkökulma. Anne Virtanen & Päivi Tynjälä. Yliopistopedagogiikka-lehti, 2.10.12013.

Piilotettu osaaminen: selvitys kansainvälisyyden merkityksestä työelämässä. Cimo/Demos Helsinki 2013.