opintojen työelämäyhteys, työelämätaidot

Opinnäyte- ja gradukulttuuri osaamisen kuolleessa kulmassa

Korkeakoulujen opinnäytteet on luvattoman huonosti osattu hyödyntää asiantuntijaksi opiskelevan henkilön ammatillisessa kasvussa. Opinnäyte- ja gradukulttuuri on osaamisen kuolleessa kulmassa. Tämän tuovat esille Kyösti Ruuttunen ja Kimmo Mäki tuoreessa blogikirjoituksessaan.  Kirjoittajat toteavat, että opinnäytetyö luo mahdollisuudet työelämätaitojen kehittämiseen, koska se vie opiskelijan luontevasti työn ja toiminnan ympäristöön tutkimaan ja kehittämään. Linkki 7.8.2018 julkaistuun kirjoitukseen https://esignals.haaga-helia.fi/2018/08/07/  

Kyösti Ruuttusen ja Eero Hiltusen laatima Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun Tyyli-posteri ”Työelämävalmiudet osaksi opinnäytetöiden osaamistavoitteita” kuvaa tehtyä kehitystyötä. Diplomityön osalta uudistetut, akateemisia taitoja ja työelämävalmiuksia sisältävät osaamistavoitteet ja ohjeet, otettiin käyttöön 1.8.2018. Kandidaatintyön osalta uudistus on parhaillaan käynnissä. Mainittu posteri ohessa sekä Tyylin verkkosivujen posterigalleriassa.