opintojen työelämäyhteys, työelämätaidot, Tyyli-hanke, yritysyhteistyö

Millaisia työelämätaitoja yritykset odottavat vastavalmistuneilta? Algoritmi ryhmien muodostamiseen. Uudet harjoittelut ja muut työelämäjaksot sekä kesäleirit. Ja muuta Tyylin antia Turussa 15.-16.8.2018

Tyyli-hankkeen keskeistä antia ja kokemuksia oli monipuolisesti esillä perinteisillä, elokuussa pidettävillä Peda-forum-päivillä, jotka tänä vuonna järjestettiin Turussa. Osallistujia oli peräti 560, yliopistoista ja ammattikorkeakouluista eri puolilta Suomea. Päivien teemaryhmissä ja Tyyli-toimijoiden järjestämässä työpajassa pidettiin seuraavat Tyyli-hanketyötä ja tuloksia esittelevät alustukset:
A Group Forming Algorithm
Osaamisperustaisuuden arviointia tentillä 
Millaisia työelämätaitoja yritykset odottavat vastavalmistuneilta
Työpaja: Työelämätaitojen opetuksen tukeminen
PedaForumin ohjelmien tauoilla oli aikaa tutustua näyttelyyn, jossa oli mukana 18 Tyyli-hankkeen kehitystyötä kuvaavaa posteria. Niihin pääsee tutustumaan  Tyylin verkkosivujen kohdasta ”Posterit”. Ohessa näyttelyn Tyyli-postereiden lyhyet kuvaukset.