Tuloksia, työkaluja ja oppaita

Seuraavassa esitellään Tyyli-hankkeen kehitystyön ja kokeilujen pohjalta syntyneitä työkaluja, oppaita ja suosituksia.  Nämä liittyvät mm. yliopisto-opintojen työelämäyhteyksiin ja -yhteistyöhön, harjoitteluun ja muihin työelämäjaksoihin,  työn opinnollistamiseen sekä opinnoista kertyvän työelämäosaamisen kartoittamiseen.

1. Oppaat

2. Koulutuskonsepti: työelämäyhteistyö yliopisto-opetuksessa

Koulutuskonseptin kuvaus ja oppimateriaalit
Konseptin tiivis kuvaus yhdellä dialla

3. Harjoittelujen lisäämiseen ja uudistamiseen eväitä

Harjoittelun ideaaliprosessi (posteri)
Harjoittelun kehittäminen luonnontieteissä (posteri)
Harjoittelukäytänteiden uudistaminen tieto- ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelmissa,  posteri ja harjoittelupilotin raportti
Kauppatieteet: Kandiopintojen harjoittelun uudistamistyö ja pilotointi (raportti)
ja maisteritutkinnon harjoittelun pilottiraportti sekä posteri  näitä harjoittelupiloteista
Maisterivaiheen harjoittelun kehittämistyö kulttuuriantropologian ja arkeologian tutkinto-ohjelmissa (raportti)

4. Työelämäkurssit – lisää yleisiä työelämätaitoja ja työkokemusta

Kandivaiheen työelämäjakson kehittämistyö kulttuuriantropologian ja arkeologian tutkinto-ohjelmissa (posteri) ja raportti 
Työelämäkurssien (Kemian tekniikka) pilotin raportti ja posteri
Työelämätaitojen kandi- ja maisterikurssit, biokemia (posteri)
Biokemistin työelämätaidot – osaamisen tunnistaminen ja sanallistaminen (raportti)
Monitieteinen kesäkoulu Oulu ja raportti kesäkoulusta
Kesäleirikonsepti (kandiopinnot, posteri)
sekä Summer Project Camp -konsepti (maisterivaihe, posteri) ja raportti näistä konsepteista

5. Opintojen aikaisen työn opinnollistaminen

Työn opinnollistaminen terveystieteissä, posteri ja diat
Tieto- ja sähkötekniikan alan työn opinnollistaminen (raportti)

6. Työelämäosaaminen opetussuunnitelmatyössä

Opetussuunnitelmista apua työelämään ja työelämästä apua OPSiin (raportti)
Study path: a set of technical courses and a good set of working life skills (posteri)
Outcomes of University-Business Collaboration (posteri)
Analysis of required skills and knowledge in the working life and their integration to engineering education (posteri)
Curriculum Mapping (CM) -työkalu: mikä, miten ja mihin
Työelämätaidot esiin kemian tekniikan kandiohjelmasta CM-työkalulla (posteri)
Työelämäyhteistyötä terveystieteissä (posteri)

7.  Opinnäytetyö työnantajayhteistyönä

Osaamistavoitteet yritysyhteistyönä tehtävään diplomityöhön (raportti)
Työelämävalmiudet osaksi opinnäytetyön tavoitteita (posteri)

8. Mallit ja pohjat

Kysely työelämätaidoista  
Harjoitteluohjeistus opiskelijalle
Harjoittelusuunnitelma
Harjoittelun viikkopäiväkirja
Harjoittelun raportoinnin ohjeet opiskelijalle