harjoittelu, opintojen työelämäyhteys

Practice makes perfect! Developing internship process in Finnish universities

Practice makes perfect!  Developing internship process in Finnish universities. Näin otsikoidun posterin pitsauksen piti Terhi Virkki-Hatakka 21.9.2018 Kööpenhaminassa pidetyssä eurooppalaisessa insinöörialan korkeakouluopetuksen SEFI-konferenssissa. Neljän lauseen pitsauksen jälkeen kiinnostusta herättäneellä posterilla vieraili varatun tunnin aikana paljon ihmisiä eri maista. Heille Terhi sai taukoamatta kertoa ja käytännöllisesti selittää Tyyli-hankeessa kuuden yliopiston yhteistyönä tehtyä harjoittelun kehittämis- ja uudistamistyötä. Tyyli-hanke päättyy 30.9.2018, mutta työn tulosten juurrutustyö ja ideoiden levitys jatkuu.