opintojen työelämäyhteys

Opintojen työelämäläheisyyttä ja muuta Tyyli-hankkeen antia Peda-Forum 2018 -päivillä Turussa 15.-16.8.

Opintojen työelämäläheisyyteen ja työelämäyhteyksiin ja muihin keskeisiin teemoihin liittyvää Tyyli-hankkeen antia, tuloksia ja kokemuksia esitellään Turussa valtakunnallisilla Peda-Forum -päivillä 15.-16.8.2018 posterein, alustuksin sekä yhden työpajan voimin. Ohessa tietoa näiden aikatauluista ja paikkatiedoista  Tyyli_hankkeen antia.

Peda-forumin 2018 ohjelma ja muut tiedot https://pedaforum2018.fi/.