Tyyli

Tyyli – Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin (2015-2018)

Tyyli-hanke haluaa parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja tasapuolisia työllistymismahdollisuuksia sekä opiskelumotivaatiota ja edistää opintojen etenemistä.

Tyyli-hankkeen myötä useat suomalaiset yliopistot tekevät ensimmäisen kerran yhdessä laajaa yliopistojen työharjoitteluun liittyvää uudistamis- ja kehittämistyötä. Kuuden kumppaniyliopiston yhteiskehittely käynnistyi syksyllä 2015 ja alkujaan maaliskuuhun 2018 saakka suunnitelluille hanketöille saatiin jatkoaika syyskuun 2018 loppuun saakka. Hankkeen rahoittajina toimivat kumppaniyliopistot ja Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeessa kokeillaan uusia tapoja toteuttaa harjoittelu (työelämäjaksot ja –projektit) ja etsitään keinoja työssäoppimiseen ja työstä oppimiseen. Muutakin opintojen aikaista työssäkäyntiä kuin perinteistä työharjoittelua tehdään hankkeen kautta tavoitteelliseksi,  opintopisteitä kerryttäväksi oppimiseksi (työn opinnollistaminen). Hanke luo uusia toimintatapoja yliopisto-opetuksen ja työelämän edustajien väliselle yhteydenpidolle ja yhteistyölle. Tavoitteena on parantaa koulutusohjelmien työelämäkytkentää ja tukea koulutuksen johtoa opetussuunnitelmien kehittämisessä.

Hankkeessa kehitettävä ja toteutettava koulutus lisää opettajien valmiuksia luoda työelämäkontakteja ja toteuttaa työelämälähtöisiä opintojaksoja. Opettajat saavat työkaluja siihen, kuinka he voivat tukea opiskelijan urasuunnittelua ja työllistymistä.

Tyylissä kehitettyjä työelämäyhteistyöhön ja työelämäosaamiseen liittyviä käytäntöjä ja toimintatapoja voidaan laajentaa otettavaksi käyttöön useissa eri koulutusohjelmissa ja kaikissa Suomen yliopistoissa.

Lisätietoja: Tyyli-hanke (tiivistelmä), HankesuunnitelmaTyyli hanketyön tuloksista ja kokemuksista (kesäkuu 2018)

Tyyli-hankkeessa mukana olevat yliopistoyksiköt:

Oulun yliopisto:  Seitsemän tiedekuntaa: Biokemia ja molekyylilääketiede, Humanistinen, Oulun kauppakorkeakoulu, Luonnontieteet, Lääketieteellinen (terveystieteiden koulutus), Teknillinen, Tieto- ja sähkötekniikka sekä Täydentävien opintojen keskus ja Koulutuspalvelut.

Turun yliopisto: Brahea-keskus, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (Tulevaisuuden teknologioiden laitos), Lääketieteellinen tiedekunta (Biolääketiede) ja Turun kauppakorkeakoulu.

Lapin yliopisto: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

Aalto-yliopisto:  Kemian tekniikan korkeakoulu ja Sähkötekniikan ja automaation laitos.

Tampereen teknillinen yliopisto: yliopisto kokonaisuudessaan

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: School of Business and Management, School of Engineering Science ja School of Energy Systems.

Ohjausryhmä

Jäsenet: vararehtori Riitta Pyykkö, Turun yliopisto (pj.); koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto (varapj.); toimitusjohtaja Leena Eskola, Atostek Oy; koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL); johtaja Jari Jokinen (aluksi Pirre Hyötynen), Tekniikan akateemiset TEK; henkilöstön kehittämisen asiantuntija Päivi Palosaari-Aubry, Metsä Group (Hanne Karttusen seuraaja); asiantuntija Piia Simpanen, Teknologiateollisuus ry.

Asiantuntijoina Tyyli-hankkeen yliopistokoordinaattorit: Kirsti Haihu, Turun yliopisto; Terhi Virkki-Hatakka, Lappeenrannan teknillinen yliopisto; Helena Tompuri (1.2.2018 alkaen Rauno Rusko), Lapin yliopisto; Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopisto; Eila Pajarre, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tyylin hankepäällikkö Merja Heikkilä Oulun yliopistosta.

Ohjausryhmän sihteerinä on toiminut  Tari Rantasuo 10/2015-2017 ja v. 2018 Merja Heikkilä.